Jesteś tutaj:
Dostosuj czcionkę: A A A

Skierowanie na badania

medycyna pracy - skierowanie na badania

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U z 2015r., poz.457) uległ zmianie wzór skierowania na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne).

Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy o wydawanie skierowań na badania profilaktyczne Państwa pracowników według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Zachęcamy jednocześnie do korzystania z elektronicznej wersji skierowania zamieszczonej poniżej.


Druki skierowań na badania