Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Poradnie » NFZ » Podstawowa Opieka Zdrowotna
Dostosuj czcionkę: A A A

Podstawowa Opieka Zdrowotna

lekarz rodzinny NFZ

Usługi w ramach Poradni POZ udzielane są osobom ubezpieczonym, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji w CM Luxmed.


info luxmedPlacówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczą opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Pacjent do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej może rejestrować się osobiście, telefonicznie, on-line lub za pośrednictwem osób trzecich.

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.:

 • Badania i porady lekarskie.
 • Bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz.

  Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ.

  Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ.
 • Obowiązkowe szczepienia ochronne.
 • Skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne. Lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.
 • Skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ. Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia.
 • Zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta. W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli zlecenie ma być wykonane przez pielęgniarkę, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
 • Skierowania do opieki długoterminowej.
 • Zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ),
 • Recepty na leki.

  Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.
 • Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego.

Więcej informacji na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.