You are here:
my luxmed account

Kwalifikacja do badania RTG - zgłoś potrzebę uzyskania skierowania

* Name:
* Name:
* pesel no:
* Mobile phone no.
E-mail address
* mandatory fields

Kwalifikacja do badania RTG realizowana jest dla osób dorosłych

Informujemy, że w przeciągu 1 dnia (nie dotyczy weekendów i świąt) skontaktuje się z Państwem asystent medyczny celem ustalenia szczegółów realizacji kwalifikacji do badania RTG. Usługa jest płatna lub realizowana zgodnie z posiadanym abonamentem.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą Prawo atomowe Dz.U.2021.1941 na badania RTG należy zgłaszać się ze skierowaniem od lekarza.

Updated information on the processing of personal data is contained in the document Personal Data Processing Principles at CM Luxmed

The rules regarding data processing on Luxmed websites are set out in our Privacy Policy