You are here:
my luxmed account
You are here: For the Patient " Tests and Treatments " Other Tests and Treatments " Spirometry
Customise the font: A A A

Other examinations and treatments

At the facility in Radziwiłłowska Street
spirometry testing will not be performed until further notice.

Spirometry

Information about the study
Reservation of date
Required - e-booking
Referral
Desirable, but not absolutely required
Age range
Patients aged 15 and over
Waiting time for the result
Printout of spirometry available immediately after the test. Description (additional fee) to be received 3 working days after the test.
Preparation
  • It is not advisable to eat a heavy meal or smoke approximately 1 hour before the examination.
  • Carrying out the examination requires close cooperation between the Patient and the person person performing the examination.
Description of the study
Test pozwalający ocenić wydolność dróg oddechowych i płuc (pomiary pojemności oddechowej). Badanie polega na mierzeniu objętości powietrza w układzie oddechowym. Pozwala ocenić zdolność oddechową, określić pojemność płuc i zawartych w płucach gazów. Daje również informację o  sprawności wentylacyjnej układu oddechowego.
Badanie polega na oddychaniu przez urządzenie nazywane spirometrem.

Cel badania:
  • diagnostyka chorób płuc
  • ocena zawodowego ryzyka narażenia na szkodliwe substancje znajdujące się w powietrzu.
Badanie pozwala wykryć m.in. POCHP- przewlekłą chorobę oskrzelowo-płucną, ktora atakuje głównie palaczy.
Spirometria trwa kilkanaście minut. Wynik jest przekazywany w formie wykresu graficznego.
Indications:
  • shortness of breath accompanied by paroxysmal or chronic cough,
  • dyspnoea during the tree and grass pollen season,
  • period of convalescence and rehabilitation after diseases of the respiratory system respiratory system,
  • smoking.
Contraindications:
  • pacjenci po świeżym zawale serca.

Print preparation