You are here:
my luxmed account

Hearing tests

BAO - behavioural observational audiometry


  • Lublin, 4D Koncertowa Street
    • BAO - behavioural observational audiometry
    • 60.00 PLN


Information about the study
Reservation of date
Required - e-booking
Referral
Not required
Age range
Children under 3 years of age and uncooperative children.
Important

A behavioural assessment is performed to complement and/or confirm objective tests (otoacoustic emission, ABR impedance audiometry, ASSR impedance audiometry ABR, ASSR).

Waiting time for the result
The result is available immediately after the test.
Preparation
  • Your baby should be asleep at the time of the examination, so when choosing a time to match your baby's natural sleep patterns.
Description of the study
Behawioralna audiometria obserwacyjna (BAO) jest subiektywnym badaniem słuchu wykonywanym u dzieci poniżej 3 roku życia oraz u dzieci niewspółpracujących. Badanie polega na obserwacji mimowolnych reakcji dziecka na bodźce dźwiękowe. Wykonywane jest za pomocą słuchawki kostnej. Wynik badania przedstawiony jest w postaci audiogramu z  zaznaczonymi punktami wystąpienia reakcji.
Ocena behawioralna wykonywana jest w celu uzupełnienia i/lub potwierdzenia badań obiektywnych (otoemisja akustyczna, audiometria impedancyjna ABR, ASSR).

Print preparation