Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Badania i zabiegi » Audiologia - badania i zabiegi » Badania słuchu
Dostosuj czcionkę: A A A

Badania słuchu

Badania słuchu

Audiometria tonalna

Audiogram jest badaniem przedstawiającym na wykresie graficznym zdolności słyszenia. Otrzymany wykres prezentuje na jakich częstotliwościach...


Audiometria impedancyjna (Tympanometria/ Impedancja)

Badanie wykonuje się za pomocą sondy umieszczanej w zewnętrznym przewodzie słuchowym. W trakcie badania do ucha podawany jest ton o różnym natężeniu...


Audiometria tonalna wysokoczęstotliwościowa

Badanie subiektywne mające na celu ocenę progu słyszenia w poszerzonym zakresie do 20 kHz. Badanemu podaje się ton do ucha za pomocą słuchawek nausznych...


Audiometria mowy (słowna w słuchawkach)

Badanie wykonuje się za pomocą słuchawek nausznych w pozycji siedzącej. Pacjent powtarza słyszane w słuchawce słowa, podawane oddzielnie do każdego ucha...


Badanie słuchu – ABR latencje

Badanie ocenia funkcjonowanie drogi słuchowej do poziomu pnia mózgu poprzez ocenę fali V (znacząca dla prawidłowego funkcjonowania drogi słuchowej)...


Badanie słuchu – ABR szeregi

Badanie ocenia próg słyszenia poprzez pobudzenie potencjałów z drogi słuchowej. Pozwala na dokładną ocenę słuchu bezpośrednio z wyższych partii drogi słuchowej…


Badanie słuchu – ABR szeregi i latencje

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (auditory brainstem responses – ABR). Potencjały słuchowe rejestrowane są na drodze przewodnictwa powietrznego...


Baradnie słuchu – ASSR (słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego)

ASSR jest badaniem elektrofizjologicznym, bezpiecznym i obiektywnym. Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego są odpowiedzią narządu słuchu, …


BAO - behawioralna audiometria obserwacyjna

Badanie słuchu wykonywane u dzieci poniżej 3 roku życia oraz u dzieci niewspółpracujących. Badanie polega na obserwacji mimowolnych reakcji dziecka na bodźce dźwiękowe...


Otoemisja akustyczna (OAE)

Badanie ocenia możliwości układu słuchowego do przetwarzania dźwięku (ocena stanu ślimaka). Jest to badanie nieinwazyjne. Wykonuje się za pomocą sondy...


Test drożności trąbki słuchowej (ETF)

Do badania jest wymagana odpowiednia współpraca z prowadzącym. Badany ma umieszczaną sondę tympanometru w kanale ucha zewnętrznego...


Próba Fowlera

Celem badania jest ocena wyrównania głośności między uszami, przy minimalnej różnicy w słyszeniu między dwojgiem uszu wynoszącej 30 dB...


Próba SISI

Do ucha badanego podawany jest dźwięk o określonym natężeniu i częstotliwości. Natężenie wzrasta co jakiś czas o 1 dB, a zadaniem badanego jest zasygnalizowanie tej zmiany...


Charakterystyka szumów

Badanie wykonuje się za pomocą słuchawek nausznych, Badanie ocenia parametry akustyczne szumu usznego tj. natężenie, wysokość i maskowanie szumu...


Próby stroikowe

Badanie polega na ocenie lateralizacji dźwięku stroika. Wzbudzony stroik przystawia się do szczytu czaszki i badany określa, po której stronie słyszy dźwięk...


Test nieprzyjemnego słyszenia (UCL)

Badanie wykonuje się za pomocą słuchawek nausznych. Zadaniem badanego jest określenie poziomu natężania dźwięku, przy którym dźwięk słyszany w słuchawce staje się nieprzyjemny...