Wizytówka
lekarz Skrok Grzegorz
chirurg dziecięcy (specjalista)

*Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o., ul. Peowiaków 1, 22- 400 Zamość
 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Porada z zakresu chirurgii ogólnej dla dzieci)130.00
  Usg jamy brzusznej130.00
  Usg jądra130.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)260.00
  Usg tarczycy130.00
  Usg tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki)130.00
  Usg węzłów chłonnych130.00
  Usg ślinianek130.00
  • Grafik przyjęć:
   Zamość, ul. Pocztowa 3
   Środa10:00 - 14:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie