Wizytówka
dr n. med. Gałecka-Josse Magdalena
endokrynolog (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
  • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
  • Lekarz wypisuje recepty refundowane
  • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie